top of page
IMG_3158.JPG

Witaj,

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę. Pragniemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenie zakupowe, dlatego przygotowaliśmy nasz regulamin oraz zasady dotyczące zwrotów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, abyś mógł/mogła skorzystać z naszych usług w pełni świadomie i komfortowo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Regulamin i Zwroty

Postanowienia ogólne:

M Sawica Academy (dalej "Academy") świadczy usługi szkoleniowe oraz prowadzi sklep internetowy.

Korzystanie z naszych usług podlega niniejszemu regulaminowi.

 

Rejestracja i Konto Użytkownika:

a. Aby skorzystać z pełnych możliwości Academy, użytkownik może założyć konto.

b. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta.

 

Zamówienia i Płatności:

a. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu.

b. Płatności za zamówienia można dokonać zgodnie z dostępnymi na stronie metodami płatności.

 

Dostawa:

a. Informacje dotyczące kosztów dostawy i czasu realizacji zamówienia są podane na stronie internetowej.

b. Academy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy wynikłe z przyczyn niezależnych.

 

Zwroty i Reklamacje:

a. Klient ma prawo do zwrotu towaru w określonych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.

b. Reklamacje dotyczące usług szkoleniowych prosimy zgłaszać zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie.

 

Ochrona Danych:

a. Academy przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

 

Prawa Autorskie:

a. Materiały szkoleniowe udostępniane przez Academy są chronione prawem autorskim.

b. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody.

 

Odpowiedzialność:

a. Academy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania z usług.

b. Wszelkie roszczenia dotyczące wad towarów lub usług prosimy zgłaszać zgodnie z procedurami reklamacyjnymi.

 

Zmiany w Regulaminie:

a. Academy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

b. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej.

 

Zakończenie Umowy:

a. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usług w każdym czasie.

b. Academy może zakończyć dostęp do usług w przypadku naruszenia regulaminu.

 

Prawo Właściwe:

a. Umowy zawarte na podstawie niniejszego regulaminu podlegają prawu Wielkiej Brytanii.

b. Spory wynikłe z umów mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Academy.

 

Zapoznaj się z tym regulaminem przed korzystaniem z usług Academy. Korzystając z naszych usług, akceptujesz warunki zawarte w regulaminie.

bottom of page